Szkolenia Biznesowe

Profesjonalna sprzedaż Biznes to Biznes

sprzedaz B2B - sahara Szkolenie profesjonalna sprzedaż biznes to biznes skierowane jest do zaawansowanych sprzedawców, i dla kadry zarządczej, dla której obok dobrego wyniku sprzedaży istotny jest także przejrzysty system zarządczy. Większość szkoleń sprzedażowych obecnych na rynku skupia się na podstawach i uczy sprzedaży osoba-osoba (one to one), czyli pomaga zdobywać umiejętności potrzebne w sprzedaży detalicznej, nieprzydatnych zbytnio w sprzedaży B2B. W trakcie szkolenia uczymy się znajdowania odpowiedzi na pytanie:, – W jaki sposób domknąć sprzedaż nie rezygnując z zysku?

Budowanie wartości, jako fundament transakcji B2B

sprzedaz B2B - już coś widać Sprzedawca B2B to osoba znacznie różniąca się w swoich reakcjach zawodowych od sprzedawcy detalicznego. Znajomość sprzedawanego produktu czy usługi oraz kilku technik sprzedaży jest potrzebna, lecz niewystarczająca. Na rozwinięciu planu wzrostu kompetencji sprzedawcy skupiamy się podczas pierwszego etapu szkolenia. To one będą podstawą dobrego zrealizowania odpowiedniej, dostosowanej do klienta strategii sprzedaży. Jednym z efektów właściwie dobranej strategii sprzedaży B2B jest radzenie sobie z konkurencją i to na tyle by osiągać zdecydowanie lepsze od niej wyniki.

Dążąc do przełamania złych prognoz sprzedaży

sprzedaz B2B - już widać cel Tradycyjne formy sprzedaży przeżywają kryzys. Wzmożona konkurencja globalizacji, sprzedaży online, pełna informacja dostępna w Internecie. Wszytko to, plus rzeczywiste obniżenie tempa wzrostu wyraźnie utrudnia osiąganie celów sprzedaży. Zaawansowana sprzedaż B2B pomaga przekroczyć te ograniczenia poprzez zmianę paradygmatu sprzedawcy: ze sprzedawcy detalicznego w stronę autentycznego doradcy klienta.

Negocjacje analityczne

Negocjacje analityczne - etap pierwszyAby odnieść sukces negocjacyjny trzeba oczywiście szczęścia, gotowości do wysiłku, intensywnej pracy... lecz przede wszystkim metody by to wszystko odpowiednio pozbierać razem i wykorzystać: metody negocjacji analitycznych.
Tradycyjne negocjacje sprowadzają się do gry z drugą stroną przy pomocy różnych taktyk. W ujęciu analitycznym jest to niepotrzebne zawężanie pola gry. To, co się dzieje pomiędzy stronami należy widzieć wielowymiarowo.

Co stanowi najlepszy fundament do zawarcia porozumienia?

Negocjacje analityczne - etap drugi Mówiąc najbardziej zwięźle: wartość. Czyli coś, co będzie stanowić realną wartość dla obydwu stron negocjacji. Nie sztuczki negocjacyjne, czy - werbalne bądź niewerbalne - wywieranie wpływu. To są zwykle mniej lub bardziej udane sposoby wyrywania sobie nawzajem swojego kawałka tortu. My wychodzimy z założenia, że lepiej zastanowić się wcześniej jak go dobrze upiec (tj. budowanie kontraktu). Wartością może być cena (no i jesteśmy w piekle niedoświadczonych negocjatorów: cena, jako pierwszy i jedyny argument negocjacyjny), ale i coś pozaekonomicznego np. czy projektując rozwiązanie decydujemy się uwzględnić wymiar potrzeb i np. miłości własnej drugiej strony?

Negocjacje telefoniczne

Negocjacje analityczne - negocjacje: szczęśliwy koniecNegocjacje telefoniczne maja swoja specyfikę. Warto poznać ich uwarunkowania by świadomie z nich korzystać. Bez wątpienia są tańsze, czyli dla drobniejszych spraw, ale negocjacje telefoniczne to także zdecydowanie mniej informacji, które docierają do drugiej strony. W pewnych sytuacjach może wam na tym zależeć. Jeśli chcecie by różnica statusów nie grała roli - zdecydowanie, przez telefon nie widać, kto jest milionerem. Telefon źle znosi pauzę. Jeśli chcecie mówić mniej a słuchać więcej to jest metoda którą powinniście się posłużyć.
Uważamy, że do negocjacji telefonicznych należy przygotować się równie dobrze jak do normalnych. Także czas rozmowy powinien być wystarczający tak by nie zaczynać, gdy jest go niewiele i prowadzić rozmowę w miejscu adekwatnym.
Krótko mówiąc szkolenie: Jak negocjować przez telefon zapoznaje uczestników ze specyfiką tego typu negocjacji, pozwalając uniknąć podstawowych błędów a przeprowadzane ćwiczenia pozwalają wdrażać właściwe techniki.

Efektywna praca zespołu

zarządzanie czasem - góra klepsydry: co leci?

Niemal każdego dnia pracy spotykamy się z problemami, możliwościami i wyzwaniami. Mamy do czynienia z zarządzaniem ludźmi, siłami konkurencji, nowymi technologiami — by wymienić tylko kilka. Każda z tych rzeczy może być trudna, czasami wręcz przytłaczająca. Bywa, że kilka nietrafionych decyzji zaczyna odbierać nam pewność siebie, a w konsekwencji nasza skłonność do ponoszenia ryzyka spada, co może skutkować stagnacją.
Bez efektywnej metody właściwie odczytującej te symptomy i pozwalającej zająć się przyczynami dalsze przeciąganie takiego stanu rzeczy może być kosztowne tak finansowo jak i w kontekście kariery zawodowej. Na szkoleniu zarządzania czasem pokażemy wam, w jaki sposób możecie zwiększyć swoją efektywność; odbudować umiejętność podejmowania trudnych decyzji i, w jaki sposób wasz zespół może zacząć działać bardziej efektywnie i koherentnie.

Indywidualne mistrzostwo zarządzania czasem!

zarządzanie czasem - ucho igielne

W naszym życiu pojawia się coraz więcej spraw, którymi należy się zająć, przemyśleć, skupić na nich uwagę, a następnie podjąć adekwatne działanie. Jak znaleźć na to czas? Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, osobą, która potrzebuje poprawienia swoich umiejętności zarządzania, freelancerem obsługującym kilka firm i organizującym sobie pracę w domu, przeciążoną mamą lub studentem — można temu zaradzić. Pomóc ustawić sprawy w należytej perspektywie i odzyskać poczucie panowania nad rzeczywistością. Prowadziłem szkolenia dla bardzo wielu osób, od wielu osób otrzymałem maile, w których opisywały jak udało im się wdrożyć elementy zarządzania czasem w swoim życiu.

Zarządzanie czasem dla Liderów Biznesu

zarządzanie czasem - podstawa

Aby osiągnąć powodzenie, lub utrzymać już osiągnięta pozycję, manager — i jego zespół — potrzebuje zarządzania czasem, jako jednego z elementów osiągania przewagi konkurencyjnej. Utrzymywanie się w harmonogramie, tak, jeśli chodzi o obsługę klienta, logistykę, czy wdrożenia nowych produktów, to jeden z kluczowych sposobów budowania sukcesu na rynku.
Pierwszym etapem jest budowanie samoświadomości. Czy zarządzam swoim czasem dobrze? Czy moi pracownicy nie cierpią na bieżączkę korporacyjną (poruszanie się slalomem pośród zbyt licznych narad, spotkań, notatek, raportów czy emaili — wszystko bez należytego pogłębionego rozumienia i pełne powierzchownego zaangażowania)? Czy biurokracja w naszej firmie — w swojej naturalnej tendencji do rozwoju i pogłębiania sfery swoich wpływów — nie przeciąża nas nadmiarem pozornych działań, nie zostawiając zbyt dużo pola na to, co jest ważne?
Jako manager jesteś odpowiedzialny za znalezienie wyjścia z sytuacji.

Co robi konsultant biznesu?

coaching konsultant biznesu początek Jako konsultant biznesowy rozwiązuję problemy biznesowe, czasami są to fragmenty, nad którymi trzeba się skupić, czasami sprawy dotyczą całości firmy. Pola, w których wspomagałem firmy jako konsultant to: poligrafia, systemy komputerowe, organizacja procesów produkcyjnych. Podstawowa różnica pomiędzy coachingiem i konsultantem polega według mnie na skupieniu na człowieku (przy coachingu) a skupieniu na strukturze organizacji technologii czy aspektach finansowych (przy pracy, jako konsultant biznesu). Chociaż muszę przyznać, że często dosyć trudno oddzielić te wymiary od siebie.

Czym jest coaching?

Celem coachingu jest wsparcie klienta w jego drodze zawodowej; by stał się tym, kim chce i może być. By wyniki, które osiąga klient uległy poprawie bądź poprawie uległy jego umiejętności uczenia się. Czasami chodzi o zwiększenie poziomu satysfakcji zawodowej. Spotykając się regularnie i wspólnie pracując budujemy partnerską, pełną zaufania relację. Posługując się raczej pytaniami otwartymi, a rzadko tak zwanymi dobrymi radami wspieram klienta w procesie określania, co jest dla niego ważne, co chciałby osiągnąć. Towarzyszę mu w tej drodze, pomagając przekroczyć trudności.

Działanie w dłuższej perspektywie

coaching konsultant biznesu etap drugiNa początku próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: co klienta skłoniło do spotkania? Padają różne odpowiedzi. Często są to trudności w pracy typu: przestałem się dogadywać ze wspólnikami lub mam przeprowadzić restrukturyzację i wiem, że będę musiał zwolnić jedną trzecią załogi. Nie wiem czy jestem w stanie to zrobić?
Zdarza się, że pracując dłużej z klientem dochodzimy do punktu, w którym on sam zdaje sobie sprawę, że gdzieś głębiej dręczy go poczucie wypalenia zawodowego, braku sensu lub bycia wykorzystywanym. I to jest fundament, z którego rozpoczynamy. To wyznacza kierunek naszej pracy, której skutkiem będzie umiejętność budowania swoich celów i ich osiągania. Bywa, że osoby, z którymi pracuję opisują swoje miejsce w kategoriach trudnych do zaakceptowania: agresji werbalnej i niewerbalnej, pomiatania przez szefa. Będąc wewnątrz, niektórym klientom trudno zbudować perspektywę, by jasno zobaczyć, co się naprawdę w ich miejscu pracy dzieje. Zbudowanie indywidualnego oglądu sytuacji daje siłę do działania, do zmiany. Zaczynamy uwzględniać perspektywę długofalową, a tu nie ma miejsca na połajanki, czy toksyczną relację. To nigdy nie trwa zbyt długo. Z punktu widzenia dobrego funkcjonowania firmy w długim okresie czasu, partnerska relacja (uwzględniająca hierarchię) jest najefektywniejsza.

W jaki sposób pracuję z klientem

coaching konsultant biznesu - zwieńczeniePodczas pierwszych spotkań budujemy kontrakt, między innymi ustalając harmonogram i sposoby komunikacji. Najczęściej są to spotkania osobiste, lecz także często umawiamy się na rozmowę poprzez FaceTime-a czy skype-a. Coaching jest partnerskim spotkaniem dwóch osób, w którym nie gram roli (uzdrawiającego) eksperta zdejmującego całą odpowiedzialność z barków klienta za wynik pracy.

Szkolenia przez Internet

Szkolenia przez internet

Nowoczesne formy pogłębiania procesu uczenia

Znakomitym sposobem na kontynuowanie nauki są szkolenia prowadzone przez internet. Używając FaceTima lub Skypa (lub jakiegokolwiek innego programu transmisji obrazu i dźwięku) istnieje możliwość kontynuowania procesu rozpoczętego na szkoleniu. Szczególnie dobrze sesje internetowe zdają egzamin podczas spotkań coachingowych bądź, jako uzupełnienie spotkań na żywo. Organizuję też grupowe spotkania online tak, jeśli chodzi o zarządzanie czasem, sprzedaż czy negocjacje. Formą, która szczególnie dobre daje efekty jest szkolenie, po którym następuje sekwencja kilkunastu spotkań godzinnych online.
Tak czy inaczej szkolenia w żywej interakcji z trenerem czy coachem daje pozytywne efekty.
Szczególnie tę formę pogłębiania swoich kwalifikacji zawodowych powinny rozważyć osoby cierpiące na brak czasu, często podróżujące.
Z doświadczenia wiem, że jedną z najczęstszych przeszkód we właściwej interakcji podczas szkoleń online są zakłócenia. Szkolenia wyjazdowe mają tę zaletę, że jesteśmy wyjęci z miejsca pracy. Telefony wyłączone, współpracownik nie prosi na minutkę, ważny klient nie nalega na omówienie jakiegoś elementu kontraktu... Dlatego najchętniej pracujemy online w godzinach rannych lub popołudniowych, lecz oczywiście w odpowiednich warunkach każda godzina jest dobra.

szkolenia