Szkolenia z zarządzania czasem

zarządzanie czasem - etap pierwszy

Efektywna realizacja zadań, poprzez właściwe zarządzanie czasem

Uchwycenie zmiany

Krajobraz biznesowy nieustannie się zmienia. Konkurencyjność wymaga od nas dużego, nieprzerwanego wysiłku. Wymaga koncentracji i właściwego działania. W jaki sposób utrzymać odpowiedniego ducha w zespole by stało się to możliwe; by nastroje znużenia, przytłoczenia ilością informacji i tym samym braku refleksji nie wzięły górę? W jaki sposób i na czym się koncentrować by osiągnąć właściwy efekt? Na podstawie przeprowadzonych szkoleń wydaje mi się, że w wielu firmach dochodzimy do stanu krytycznego.

Punkt uwagi

Podczas szkoleń zarządzania czasem pracujemy nad wykształceniem umiejętności bycia skupionym na tym, co ważne, co w pierwszej kolejności jest do zrobienia. Jeśli trzeba, pomagamy zespołom w podjęciu wysiłku efektywnego wprowadzania zmiany. Kluczową kompetencją jest skupienie na tym, co robimy i jasny ogląd — dlaczego; a także, na wypracowaniu właściwego otoczenia sprzyjającemu uważności. Na skupieniu się na zadaniach indywidualnych, które są zogniskowane wokół celu zespołowego. Właściwe rzeczy są wykonywane we właściwym czasie.

W jaki sposób?

Naszym wspólnym celem jest wprowadzenie zasad zarządzania czasem w taki sposób, by integralnie łączyły się z waszą codzienną pracą, by stały się naturalnym elementem komunikacji w zespole, z waszymi klientami, z waszymi szefami. Aby szkolenie było skuteczne musi uwzględniać kulturę waszej firmy. Na początku wspólnie pracujemy nad określeniem waszych oczekiwań, określeniu tego, co jest dla was ważne i omówieniu sposobu pracy. Doświadczenie pokazuje, że najlepsze efekty uzyskuje się poprzez realizowanie programów, w których szkolenie połączone jest z coachingiem i konsultacjami.

zarządzanie czasem - etap drugi

Indywidualne mistrzostwo zarządzania czasem

Akceptowanie zmiany

Każdego dnia świat się zmienia. Im stajemy się starsi tym zmiany przyspieszają. Coś, co zajmowało w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku kilka dni (np. sporządzenie raportu finansowego) w dzisiejszych czasach sprowadza się do naciśnięcia odpowiedniego klawisza i podejścia do drukarki. Ale nie znaczy to, że mamy mniej pracy. Mamy więcej raportów, sprawozdań, spotkań (niekoniecznie osobistych: także telefonicznych czy wirtualnych). Musimy zrobić zdecydowanie więcej niż kiedyś. To naprawdę wyzwanie, być skoncentrowanym, skupionym, uważnym i jednocześnie efektywnym. Większość spraw, którymi się zajmujemy ma jakiś ciąg dalszy: jaki? Jak to przewidzieć? Jak być adekwatnym? Jak być przewidującym? Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, osobą, która potrzebuje poprawienia swoich umiejętności zarządzania, freelancerem obsługującym kilka firm i organizującym sobie pracę w domu, przeciążoną mamą lub studentem — możemy pomóc. Pomóc ustawić sprawy w należytej perspektywie i odzyskać poczucie panowania nad rzeczywistością.

Gotowi na to, co się zdarzy

W swojej pracy skupiamy się na tym, co jest potrzebne klientowi. Analizujemy i staramy się wspólnie odczytać potrzeby. Pracujemy nad zbudowaniem pełnej świadomości: dlaczego zarządzanie czasem jest ważne. Harmonizujemy Twoje cele z Twoimi codziennymi zadaniami. Nad wytworzeniem (bądź przeformułowaniem) nawyków tak by Ci pomagały wykonać właściwe rzeczy o właściwym czasie; tak byś był/a gotowa na spotkanie z tym, co się pojawi na waszej drodze nie tylko zawodowej.

W jaki sposób pomagamy?

Prowadziłem szkolenia dla wielu osób, od kilkudziesięciu dostałem zwrotne emaile, w których opisywały jak udało im się wdrożyć elementy programu w swoim życiu (nie tylko zawodowym). Uczestnictwo w szkoleniu to bardzo dobry sposób na poznanie tematu. Coaching, spotkania indywidualne (osobiste lub przez Internet) pozwalają na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy.

zarządzanie czasem - etap trzeci

Zarządzanie czasem dla Biznesmenów

Aby osiągnąć powodzenie, lub utrzymać już osiągnięta pozycję, biznesmen — i jego zespół — potrzebuje zarządzania czasem, jako jednego z elementów osiągania przewagi konkurencyjnej. Utrzymywanie się w harmonogramie, tak, jeśli chodzi o obsługę klienta, logistykę, czy wdrożenia nowych produktów, to jeden z kluczowych sposobów budowania sukcesu na rynku.
Pierwszym etapem jest budowanie samoświadomości. Czy zarządzam swoim czasem dobrze? Czy moi pracownicy nie cierpią na bieżączkę korporacyjną (poruszanie się slalomem pośród zbyt licznych narad, spotkań, notatek, raportów czy emaili — wszystko bez należytego pogłębionego rozumienia i pełne powierzchownego zaangażowania)? Czy biurokracja w naszej firmie — w swojej naturalnej tendencji do rozwoju i pogłębiania sfery swoich wpływów — nie przeciąża nas nadmiarem pozornych działań, nie zostawiając zbyt dużo pola na to, co jest ważne?
Jako manager jesteś odpowiedzialny za znalezienie remedium.

zarządzanie czasem