Konsultant i coach biznesu

coach konsultant biznesu - etap pierwszy

Wsparcie zespołu

Żaba

Na początek może opowiastka w typie bajek La Fontaine'a — stare, ale trafia w sedno (a może właśnie dlatego)?

Grupa młodych żab robiła radośnie to, co grupa żab radośnie zwykła robić: skakała we wszystkie możliwe strony, która dalej, która z większym chlupotem. Wtem dwie z nich wpadły do głębokiej dziury, z której nijak nie mogły się wydostać. Ich towarzysze zgromadzeni się na skraju, zaczęli rozważać, w jaki sposób i czy w ogóle można im pomóc. Dziura okazała się tak głęboka, że żadna z żab nie zdecydowała się wskoczyć na pomoc. W końcu — co zostało jasno powiedziane — dwie martwe żaby, to lepiej niż trzy martwe żaby. Uwięzione nie chciały się poddać i próbowały wyskoczyć, raz za razem i — oczywiście — bezskutecznie. Towarzysze widząc bezsensowne próby, wołaliby żabki dały sobie spokój: dziura jest zbyt głęboka, a los nieunikniony i należy to przyjąć do wiadomości uznając siłę wyższą. Po jeszcze kilkunastu skokach jedna z uwięzionych, obita, obolała i zmęczona zrezygnowała. Położyła się w kąciku i umarła. Druga nie dawała za wygraną. Coraz bardziej i bardziej histerycznie skakała chcąc zbliżyć się do krawędzi. Grupa krzyczała, że to nie ma sensu i żeby przestała się maltretować, bo przecież los, siła wyższa... itd. Nagle, niespodziewanie, jeden skok był zaskakująco wysoki, tak, że stało się, co się nie mogło stać i żabka stanęła pośród towarzyszy. „Jak to możliwe, że Ci się udało — pytali zdumieni — nie posłuchałaś nas i nie odpuściłaś?” „Jestem głucha — odrzekła skonsternowana — i jama była zbyt głęboka, bym mogła odczytać, co mówicie z ruch waszych ust. Sądziłam cały czas, że mobilizujecie mnie do jeszcze większego wysiłku.”

Jeśli masz zespół po swojej stronie, stać Cię naprawdę na bardzo wiele, więcej niż się spodziewasz.

Kiedy coaching jest potrzebny liderom?

Gdy lider ma problemy (wykraczające poza zwyczajowe trudności w biznesie), odbija się to na efektywność całej jego firmy. W organizacjach, w których hasło traktujemy pracowników, jako najważniejszy zasób firmy nie jest traktowane jak puste hasło (np. General Electric) długoterminowe rezultaty są wyraźnie lepsze. Coaching w takich firmach, jest używany, jako sposób właśnie do tego by radzić sobie z trudnościami. Często korzysta się z konsultantów zewnętrznych lub starsi członkowie szczebla zarządzającego wspierają tego typu działania. Tak czy inaczej, menedżerowie nie zostają porzuceni sami sobie, lecz razie trudności mogą poszukać wsparcia.

Nauka poprzez doświadczanie

Filozofia stojąca za coachingiem opowiada się po stronie doświadczania, a nie teoretyzowania. Najlepiej jesteś w stanie zrozumieć, przyswoić i wypracować rozwiązania dla spraw trudnych — bezpośrednio w swojej pracy; zanurzony w działaniu. Konsultant (coach) jest tutaj katalizatorem zmiany. Zmiana może dotyczyć osoby, grupy czy nawet całej organizacji. Sednem jest kierowanie zmiany w stronę celu określanego na początku kontraktu coachingowego. Zdarza się, że w trakcie pracy cel podlega doprecyzowaniu. Rolą coacha jest utrzymywanie uważności, skupienia często zadawaniu pytań.

coach konsultant biznesu - etap drugi

Odkrywanie swojego potencjału

Wzmacnianie silnych stron

Współpraca z coachem ukierunkowana jest na silnych stronach klienta, wzmocnieniu ich i niwelowaniu destrukcyjnego działania stron słabszych. Coaching można porównać do wspólnej podróży gdzie nie wiemy, co nas spotka po drodze, wiemy tylko, jaki jest cel nasze podróży. Osoba, z która podróżujemy dobrze nam życzy, wspiera nas i pomaga dotrzeć do celu. Inaczej mówiąc pomaga ujawnić się wewnętrznemu potencjałowi klienta. To proces, w którym prowadzącym jest jego wewnętrzna wiedza klienta, ujawniająca się podczas spotkań.

Rozwijanie umiejętności osobistych

Aby podróż stała się możliwa, bywa, że w jej trakcie buduje się osobiste umiejętności lidera takie jak: umiejętności komunikacyjne, wypracowanie własnego stylu zarządczego, umiejętności efek­tyw­ne­go po­dej­mo­wa­nia decyzji, rozwiązywania problemów (w tym radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi), a bardziej ogólnie: budowania inteligencji emocjonalnej, lepsze dostrojenia się do niej. Znowu posługując się analogią drogi: osoba w coachingu zbliża się do rozumienia samego siebie. To buduje fundament na którym wyrasta poczucie komfortu przebywania sam ze sobą, a to pozwala na autentyczność. Prawdziwy lider nie istnieje bez siły, która wypływa z autentyczności.

Zaufanie i dyskrecja

Efektywny proces coachingu potrzebuje obustronnego zaufania, dyskrecji i — na czas spotkań — izolacji, oddzielenia od zakłóceń. Ważne jest także by klient miał poczucie, że poruszane sprawy nie wpływają na jego zatrudnienie i status w organizacji. W trakcie spotkań zdarza się, że coach zadaje niewygodne pytania i porusza trudne kwestie. Ich celem jest pomoc klientowi zmodyfikować swoje zachowania tak, by lepiej podejmował wyzwania i rozwiązywał paradoksy swojej pracy.

coach konsultant biznesu - etap trzeci

Kariera zawodowa to indywidualna odpowiedzialność

W dzisiejszych czasach zerwanie więzi psychologicznej pomiędzy menedżmentem, a pracownikami jest powszechnym zjawiskiem. Nie jesteśmy po to, by się rozumieć, tylko po to by pracować — słyszałem wielokrotnie w czasie swojej pracy w biznesie. Można zadać pytanie: Ok rozumiem, lecz, w jaki sposób chcesz efektywnie pracować bez komunikacji?
Organizacje mogą stwarzać możliwości wzrostu, lecz to my sami musimy wziąć odpowiedzialność za swoja karierę zawodową i przyjąć do wiadomości, że proces uczenia będzie trwał przez całe życie. Organizacje nie zrobią tego za nas. Nikt tego nie zrobi za nas. Musimy przejąć nasze własne życie w swoje własne ręce.

Najczęściej spotykane problemy

Liderzy często spotykają problemy wewnątrz swoje firmy drenujące ich z energii i zabierające czas, który mogliby poświęcić na rozwijanie najbardziej żywotnych spraw firmy. Problemami takimi jak: duża rotacja pracowników, dokuczliwi podwładni, mała produktywność, brak innowacyjności, słaba obsługa sprzedażna i posprzedażna klientów, nieudane lub niedokończone projekty, konflikty pomiędzy zespołami, przepracowanie, konfliktami ról, wysoki poziomem stresu, niskie morale i inne dysfunkcjonalne mechanizmy. Coachowie często nazywani są agentami zmiany ponieważ mogą pomóc liderowi pozostać skupionymi na tym, co jest kluczowe by organizacja odniosła sukces.

Działanie długoterminowe

Coachowie często wspomagają, sugerując realizację długoterminowych programów rozwoju. Czasami jednorazowe interwencje — we właściwym czasie — mogą pomóc w utrzymaniu właściwego kierunku rozwoju kariery (i/lub firmy). Szczególnie w momentach objęcia nowych, wymagających stanowisk. Oczywiści coaching nie daje gwarancji uniknięcia błędów, pomaga natomiast skrócić czas potrzebny do osiągnięcia sukcesu. Redukcja czasu inkubacji dostarcza organizacji dodatkowej wartości dodanej.
Wielokrotnie współpraca z coachem pomogła menedżerowi (i/lub organizacji) zejść złego kursu lub na niego nie wchodzić.

coach i konsultant biznesu